بیمارستان شیراز

بیمارستان شیراز


 

طراحی و اجرای هوشمند سازی آمبولانس ها و ارتباط سریع و راحت پرستار و راننده با پنل. افزودن این امکانات به ماشین های آمبولانس ما کار را برای کارکنان بسیار آسان کرده و از این بابت بسیار سپاسگزارم.

آقای دکتر خلج

پروژه
4
2023-08-01T19:01:19+03:30

آقای دکتر خلج

  طراحی و اجرای هوشمند سازی آمبولانس ها و ارتباط سریع و راحت پرستار و راننده با پنل. افزودن این امکانات به ماشین های آمبولانس ما کار را برای کارکنان بسیار آسان کرده و از این بابت بسیار سپاسگزارم.